Fa més de 20 anys

que estem treballant, conceptualitzant i creant formes per donar la millor solució a la comunicació gráfica dels nostres clients.

Ens impliquem de veritat

en tots els projectes desde el principi fins al final. Volem cuidar-los i mimar-los, volem estar orgullosos del resultat.

SERVEIS

BRANDING

És el conjunt d'elements gràfics (símbols, logotips, colors, etc.) que expressen visualment la personalitat d'una empresa.

EDITORIAL

Refiere al diseño de libros y publicaciones de todo tipo (catálogos, memorias anuales, etc).

PACKAGING

Entenem el “packaging” com “el vestit” dels productes, i creiem que aquest ofereix tantes possibilitats de comunicació com un cartell.

COMUNICACIÓ

Tracta bàsicament de campanyes per a la difusió d'activitats o events.

EXPOSICIONS

Contempla tant la gràfica aplicada a la propia exposició, com els elements gràfics per a la seva difusió i promoció.

BONS ANYS NOUS

Cada any ens marquem el repte d’aconseguir una felicitació d’Any Nou que s’allunyi dels «Christmas» nadalencs típics. La sorpresa, l’humor i el joc són els nostres aliats.

PROJECTES

ELS NOSTRES CLIENTS