Cobega Junta d’accionistes 2012

EDITORIAL

Description

Un format “de butxaca” amb el resum de les dades de més interès per als accionistes i amb una referència clara al llenguatge visual del món Coca-Cola.

Client: Ulled Asociados per Cobega