Memòria Anual Cobega 2012

EDITORIAL

Description

El gel com a símbol de l’activitat d’aquesta empresa -embotelladora de Coca-cola a Espanya- vol representar el fresc i l’informal del seu producte. En portada, els nombres de l’any en acrílic corpori imitant gel afegeixen a la publicació un acabat espectacular.

Concepte estratègic Ulled Asociados