El final del túnel

EDITORIAL

Description

Disseny per a separata dins de revista econòmica. Per diferenciar-la de la resta de la publicació es va buscar un llenguatge gràfic potent en el caràcter de les tipografies i en el tractament del color de les il·lustracions.

Client: Álvaro Gómez-Jordana