Mútua Universal

EDITORIAL

Description

Memòria anual per a mútua laboral. La premissa d’utilitzar un llenguatge gràfic contingut dper a major fiabilitat no és excusa per no tenir un aspecte visual atractiu i fàcil de llegir i comprendre. La informació es divideix en dos blocs conceptuals i físics que queden recollits en una funda contenidora.

Concepte estratègic Ulled Asociados