Memòries Anuals PEMB

EDITORIAL

Description

Diferents classes de documents, sempre austers però amb «ganxo» visual per al plantejament estratègic de futur per a la nostra ciutat